Musikalen og hørespillene fra NRK Barnetimen
"Balle Frost og leketøybanditten" og "Balle Frost og den hvite kamel"